SANTEQNIKI.GE

სანტექნიკური სამუშაოები

        

 

  სანტექნიკასთან დაკავშირებული ყველა სახის და სირთულის სამუშაოები!         დაგვიკავშირდით - 599 494 001

 

 
 
 
 

გათბობა

ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი

კალონკის მონტაჟი, შეკეთება

კარმა, ლონგვი და სხვა გამათბობლების შეკეთება - მონტაჟი

გაზქურის მონტაჟი - შეკეთება

 

ფასებს ვადგენთ ინდივიდუალურად შესასრულებული სამუშაოებიდან გამომდინარე.

 

დაგვიკავშირდით: 

599 494 001 - გიორგი

------------------------------------------------------